Ánh sáng xung quanh BMW 3 series

Mục số: 8176-X-C
Mô hình tương thích: BMW 3 series, 2020 ~ 2021
Sự miêu tả

Đặc tính:

* Thiết kế dành riêng cho ô tô, cài đặt OE-FIT
* Kết nối dây Plug & Play, không làm hỏng mạch gốc
* Cài đặt màu sắc được điều khiển bởi hệ thống gốc
* 11 màu để lựa chọn

* Nâng cao sự sang trọng của toàn bộ xeSo sánh:
Các thành phần đèn:

Kiểm soát bằng hệ thống ban đầu:


Hiệu ứng tổng thể:


Thành phần sản phẩm:

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi